top of page

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend homeopaat, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke verplichting, opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Ik ga zorgvuldig om met uw persoonlijke en medische gegevens en zorg ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelend homeopaat heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. De gegevens in het dossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Klachten

Als u een klacht heeft kunt u die natuurlijk altijd met mij bespreken. Mochten we er samen niet uitkomen dan kunt u deze melden bij de klachtenafhandeling van de NVKH.

 

Klachten

Als u een klacht heeft kunt u deze natuurlijk altijd met mij bespreken. Mochten we er samen niet uitkomen dan kunt u deze melden aan de klachten afhandeling NVKH.

  

 

RBCZ-logo_CMYK_payoff.png
tcz-logo.jpg
bottom of page