top of page
Homeopathische geneeskunde

Praktijk voor Klassieke Homeopathie

Marja Simons

IMG_3765, mezelf.JPG

Over mij
 

Ik geloof in de kracht van homeopathie als een natuurlijke en veilige manier om gezondheid te bevorderen. Mijn benadering is gebaseerd op het principe dat elk individu uniek is, en ik streef ernaar de oorzaak van symptomen te begrijpen en te behandelen in plaats van slechts de symptomen zelf.

LOGO Klassiek homeopaat Simons_500px_edi

Klassieke Homeopathie

Homeopathie is gebaseerd op het principe van "gelijksoortigheid" en maakt gebruik van sterk verdunde natuurlijke stoffen om het zelfherstellend vermogen van het lichaam te stimuleren. Het doel is om het energetische evenwicht in het lichaam te herstellen en symptomen te verminderen.

Homeopathie

Elk mens bezit levenskracht. Dit komt tot uitdrukking in levensenergie (vitaliteit), weerstand en genezend vermogen. Iedereen reageert hierin uniek, daarom staat bij de behandeling de zieke mens voorop en niet de ziekte. De behandeling is heel individueel. ​

CEASE

Cease staat voor Compleet Elimination of Autistic Spectrum Expression. De arts-homeopaat, Dr Tinus Smits, ontdekte zo'n 30 jaar geleden dat er een duidelijke relatie was tussen vaccinaties, de huidige gedragsproblemen, huidklachten en diverse andere klachten. In de praktijk blijkt dat bovenstaande stoornissen een stapeling van  verschillende oorzaken zijn waarbij vaccinaties, toxische medicijnen en zelfs doorgemaakte ziektes van ouder of kind een rol spelen. Tijdens de zwangerschap en gedurende de eerste twee levensjaren van een kind zijn de hersenen volop in ontwikkeling en zeer kwetsbaar. Daarom zijn medicatie tijdens en na de zwangerschap en in het bijzonder vaccins zeer toxisch voor het zich ontwikkelende kind. Lichamelijke klachten en gedrags- en ontwikkelingsstoornissen kunnen ontstaan tijdens en na vaccinaties in de eerste twee levensjaren. De medische behandeling van kinderen met antibiotica, paracetamol, neusspray, pufjes en medische ingrepen onder narcose, zoals het verwijderen  van keel- en neusamandelen of het plaatsen van buisjes, dragen bij aan het verhogen van het "stressniveau" in de hersenschors. Door een opeenstapeling van deze factoren kan de grens overschreden worden en gaan de grote hersenen op slot. De ontwikkeling van het kind stagneert of komt tot stilstand. Door middel van isotherapie, een vorm van homeopathie die de toxische stoffen als een homeopathisch medicijn gebruikt, kan de verstorende werking bij het kind weer uitgewist worden. CEASE therapie is een zeer effectieve methode om kinderen (en volwassenen) met gedrags- en ontwikkelingsstoornissen zoals het syndroom van Asperger, PDD-NOS, ADD, ADHD, autisme, etc. te behandelen. Stap voor stap worden alle oorzakelijke factoren (vaccins, intoxicatie, medicatie, ziektes,  etc.) ontstoort met homeopatische middelen. Om het herstel te bevorderen worden orthomoleculaire voedingssupplementen zoals omega-3 vetzuren (hersenen), vitamine C complex (immuunsysteem), zink (binding zware metalen) en magnesium (zenuwstelsel) voorgeschreven.

 Vaccinatieschade

De schade ten gevolge van vaccinaties zijn veel groter dan de meeste mensen vermoeden. Het gaat niet alleen om de nadelige effecten die kort na de vaccinatie ontstaan maar ook om de klachten die zich na weken of zelfs na maanden laten zien. Bij deze "ernstige" klachten is het belangrijk om geen symptoom onderdrukkende medicijnen te gebruiken maar om de verstoring door vaccins aan te pakken. Zo blijken veel klachten te verdwijnen als vaccins ontstoord worden. Door gebruik te maken van homeopathisch verdunde en gepotentieerde vaccins, isotherapie genaamd,  worden de nadelige effecten weer ongedaan gemaakt. De gepotentieerde vaccins die gebruikt worden hebben vier verschillende potenties die in een vaste volgorde ingenomen worden; 30K, 200K, MK en XMK. Het middel biedt een tegenkracht die precies overeenkomt met de oorspronkelijke verstorende kracht van het vaccin. Op deze manier kan het vaccin ontstoord worden. Dit ontstoren kan kort na de vaccinatie plaatsvinden maar ook na een langere periode.

Homeopathische Profylaxe

(alternatief voor vaccinatie)

Tegenwoordig wordt steeds jonger en met steeds meer vaccins geënt. Dit baart sommige ouders ernstige zorgen. Zij vragen zich af of er ook andere opties zijn dan het rijksvaccinatieprogramma. In Australië heeft homeopathisch arts Dr. Isaac Golden zich vanaf 1985 gespecialiseerd in het geven van homeopathische geneesmiddelen ter preventie van potentieel gevaarlijke (kinder)ziekten. In diverse boeken en publicaties rapporteert hij over zijn onderzoek  dat aantoont dat homeopathische profylaxe, dus het geven van homeopathische middelen, een net zo'n hoge effectiviteit heeft als een vaccin. In 2004 promoveerde hij aan de Medische faculteit van de Swinburne University in Melbourne op zijn onderzoek naar homeopathische profylaxe. Zie ook: www.nvkp.nl www.vaccinatiesdoorgeprikt.nl

bottom of page